Laboratorul de Încercări  “VERITRANS PLUS” SRL face parte din sistemul naţional de evaluare a conformităţii și este acreditat de către Centrul Naţional de Acreditare (certificatele de acreditare LÎ 003 ).

“VERITRANS PLUS” SRL  dispune de competenţe pentru efectuarea încercărilor de laborator, în conformitate cu cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, pentru următoarele categorii de produse:

  • produse petroliere;
  • dispozitive medicale;

Laboratorul dispune de utilaj modern şi mijloace de măsurare performante, care permit efectuarea încercărilor la un nivel tehnic avansat.

Veritrans Plus” SRL este constituit din Laboratorul de Încercări (Sectorul Produse petroliereSectorul Încercări dispozitive medicale.

L

 “VERITRANS PLUS” SRL, pe parcursul a mai multor ani, colaborează activ cuMinisterul Economiei al Republicii Moldova, Institutul Naţional de MetrologieInstitutul Naţional de StandardizareCentrul Naţional de Acreditare MOLDAC, Organismul de Evaluare a Conformităţii Produselor, Serviciilor şi Sistemelor de Management "Trans Standard".

La solicitare, “VERITRANS PLUS” SRL poate efectua următoarele încercări de laborator şi verificări metrologice:

  • produse petroliere, ţiţei, solvenţi, soluţii apoase şi antigeluri (încercări de laborator);
  • dispozitive medicale (încercări de laborator).

Pentru rezultatele activităţii din anul 2014,  “Veritrans Plus” SRL a devenit laureat al concursului ”Premiul pentru realizări în domeniul calității .